Skip Navigation LinksÚvod > Prodej > Bachovy esence

Bachovy esence

Agrimony - Řepík lékařský - za usměvavou tváří ukrýváte problémy

Aspen - Topol osika - máte nevysvětlitelné obavy, jste nervozní

Beech - Buk lesní - jste kritický a netolerantní k ostatním

Centaury - Zeměžluč lékařská - máte těžkosti říci ne, neumíte požádat o pomoc

Cerato - Rožec - zpochybňujete svou schopnost odhadnout situaci

Cherry Plum - Slíva třešňová - máte obavy ze ztráty sebekontroly, jste ve stavu hlubokého zoufalství

Chestnut Bud - Poupě jírovce, koňského kaštanu - neumíte se poučit ze zkušeností, pořád stáles stejnou chybu

Chicory - Čekanka obecná - máte majetnické sklony, často manipulujete lidmi

Clematis - Bílá lesní réva - nemáte zájem o okolní dění, oddáváte se snění za bílého dne

Crab Apple - Plané jablko - máte o sobě nevalnou představu, stydíte se za svůj vzhled

Elm - Jilm - máte pocity přehnané odpovědnosti, která vás vyčerpává

Gentian - Hořec nahořklý - rychle ztrácíte odvahu, propadáte pochybostem a skepsi

Gorse - Hlodaš evropský - přepadá vás beznaděj, zklamání a pesimismus

Heather - Vřes obecný - nechcete být sám, mluvíte pořád jenom o sobě, nezabýváte se ničím jiným než sebou

Holly - Cesmína ostrolistá - máte návaly žárlivosti, zlosti, hněvu a nenávisti

Honeysuckle - Zimolez kozí list - žijete neustále v minulosti, ovládá vás nostalgie

Hornbeam - Habr obecný - máte kolísavé nálady, chybí vám potěšení, pociťujete mentální únavu

Impatiens -Netýkavka žlázonosná - jste popudliví, netrpěliví, reagujete velmi prudce

Larch - Modřín opadavý - máte nedostatek sebedůvěry, trpíte komplexem méněcennosti

Mimulus - Kejklířka skvrnitá - máte časté obavy ze známých věcí, ze smrti, nemoci, zkoušky...

Mustard - Hořčice polní - bez zjevných důvodů propadáte melancholii

Oak - Dub letní - silný pocit odpovědnosti vás stále nutí zdolávat překážky, ale i pak se cítíte sklíčeně a vyčerpaně

Olive - Oliva - trpíte tělesnou i duševní únavou a vyčerpáním

Pine - Borovice lesní - máte naustálé výčitky svědomí a pocity viny

Red Chestnut - Červený kaštan - trpíte přehnanými obvami a starostí o druhé

Rock Rose - Devaterník penízkovitý - naustále propadáte panice, strachu a pocitu bezmoci

Rock Water - Voda z léčivých pramenů - kladete na sebe vysoké požadavky, nejste dostatečně flexibilní, zastáváte ustrnulé názory

Scleranthus - Chmerek roční - trpíte nerozhod ností a vnitřní nevrovnaností

Star Of Bethlehem - Snědek okoličnatý - zažili jste právě tělesný či duševní šok

Sweet Chestnut - Kaštan jedlý - propadáte zoufalství, pocitu, že už víc neunesete

vervain - Sporýš lékařský - jste plni entusiasmu a snažíte se pokaždé prosadit, i když to přesahuje vaše síly

Vine - Vinná réva - máte silnou ctižádost a vůli dominovat mezi ostatními

Walnut - Vlašský ořech - cítíte se být v rozhodujícím životním období a hledáte úkryt před nejistotou a zápornými vlivy okolí

Water Violet - Žebratka bahenní - dáváte přednost samotě, jste často hrdě rezervovaní

White Chestnut - Bílý kaštan - v hlavě vám neustále kolují tíživé myšlenky, kterých se neumíte zbavit, propadáte vnitřním samomluvám

Wild Oat - Sveřep větevnatý - cítíte nespokojenost, protože nenacházíte svůj pravý životní styl a své poslání

Wild - Rose Planá šípková růže - jste apatiční, pociťujete resignaci, vnitřně jste kapitulovali

Willow - Vrba žlutá - cítíte zatrpklost, vnitřní hněv, považujete se za "oběť osudu"

Zdroj:

© 2010 - 2016 Romana Milotová
Kontaktní formulář | Kontakt | Mapa serveru | romana(at)vykrocenidozivota.cz